UNDERVISNING

Uddannelse og workshops

GESTALTTERAPI

Behandling og forebyggelse af angst, depression og belastningsreaktioner

KROPSTERAPI

At genfinde krop og mærkesans. At falde til ro og lytte til det indre liv

UNDERVISNING

1-årig udd. i Touching Dialogue kropsterapi. "Ordløs kontakt" workshops

   

Touching Dialogue kropsterapi

1-årig efteruddannelse, 4-mandshold i København

Touching Dialogue er en “awareness-kropsterapi”, designet til at indgå i samtaleterapi.

Det handler om at skabe en tryg ramme for, at klienten kan forbinde sig med sin krop og sine sanser, at skærpe eller opdage mærkesansen, at blive nærværende overfor den strøm af følelser og kropsfornemmelser, der finder sted indeni - og at kombinere alt dette med den samtalebaseret del af terapien. Nogle sessioner er præget af ro og fordybelse, andre af reaktion og samtale alt afhængig af, hvad processen handler om og klienten har brug for.

Stacks Image 1907
Stacks Image 1899


Touching Dialogue er hverken massage eller healing og foregår fuldt påklædt. Det er nænsom og respektfuld berøring, der inviterer til fordybelse. Man kan kalde det “mindfulness for kroppen” i den forstand, at en session ofte har en stemning af “uanstrengt væren” over sig, hvor tiden både står stille og samtidig flyver afsted - en ideelle tilstand til at komme tæt på kroppens liv.

Touching Dialogue kan med fordel anvendes i processer, der handler om:

 • Angst
 • Depression
 • Tankemylder
 • Belastningsreaktioner
 • Chok/Traume
 • Indre barn
 • At skabe sammenhæng mellem krop og tanker

Uddannelsen henvender sig til psykoterapeuter, som ønsker et kropsterapeutisk værktøj til den individuelle terapi, og som har lyst til at arbejde med krop, kontakt og fordybelse.
 Ordløs Kontakt

Touching Dialogue weekendkursus

"Ordløs Kontakt" kursus er en introduktion til, hvordan man kan arbejde med kontaktfuld berøring, meditativ fordybelse og positiv visualisering.

Kurset indeholder tre elementer:

1) Grundlæggende arbejde med awareness-zoner og håndkontakt, tryghed og grænser.
Denne del er relevant for alle, der arbejder med kropslige behandlinger. Det er basal færdighedstræning i at aflæse non-verbale reaktioner og at kunne reagere på disse på en tryghedsskabende måde.

2) Med den grundlæggende tryghed på plads, vil vi arbejde os ind i oplevelsen af fordybede tilstande og ordløs kontakt.
Denne del er relevant for alle, der arbejder med kombinationen af krop og fordybelse, og som gerne vil have inspiration til hvordan man kan initiere, guide og afslutte dybe, afspændte tilstande.

3) Med de to forudgående skridt på plads, vil vi arbejde med positiv visualisering under overskriften “Inner permission to change” – altså at samle alle elementer til en personlig proces med et positivt fremadrettet fokus.
Denne del er relevant for alle, der gerne vil have inspiration til hvordan man kan kombinere samtale med kropslig fordybelse.

Undervisningen vil bestå af korte oplæg, guidede meditationer, demonstrationer, gruppedialog og en hel del arbejde i par ved en briks. Alle øvelser foregår fuldt påklædt og på en rolig og respektfuld måde.

Kurset henvender sig til uddannede behandlere – såsom psykoterapeuter, zoneterapeuter, kraniesakralterapeuter, massører eller andre med lignende uddannelsesmæssig baggrund – der gerne vil have skærpet færdigheder og ny inspiration i arbejdet med krop, kontakt og meditativ fordybelse.

Kurset er baseret på Touching Dialogue færdighedstræning, men tilpasset et weekend undervisningsformat. Kurset er i visse tilfælde pointgivende ift. RAB certificering.

Kontakt mig gerne for nærmere information.

Stacks Image 2192
Stacks Image 2195


 


 


Hvad andre siger

Feedback fra kursister og studerende

For mig har uddannelsen til Touching Dialogue Terapeut været en vej ind langsomhed, i tillid og ro. Det har givet mig en bedre forbindelse til mine egne kropslige sansninger og derigennem mere tillid til at lede mine klienter ind i deres sansninger. Det har været overraskende, at jeg har haft stor søgning fra klienter, der gerne vil arbejde kropsligt og jeg har fået mange positive tilbagemeldinger på klienternes oplevelse af terapiens effekt. Stefans undervisning, har for mig, til fulde været tiden og pengene værd.
Bjørg Johansen, gestaltterapeut
Uddannelsen til Touching Dialogue terapeut har for mig været en dyb personlig og faglig spændende rejse. Jeg kan varmt anbefale Stefan som underviser. Stefan har faciliteret et trygt læringsrum - han har mødt os med sit nærvær og med respekt for det individuelle menneske, vi alle er. Undervisningen har været supergodt forberedt og tilrettelagt med vekslen mellem teori/metode og praktisk træning – alt sammen med tid til fordybelse. Touching Dialogue er et fantastisk værktøj til mit arbejde som psykoterapeut – krop og psyke hænger jo som bekendt uløseligt sammen.
Gitte Juul Langhoff, psykoterapeut
Jeg kan varmt anbefale Stefan som underviser i Touching Dialogue. Det er en super relevant efteruddannelse, hvis man som psykoterapeut ønsker at inddrage kroppen mere i sit arbejde. Stefan er en grundig, ambitiøs og humoristisk underviser, hans læringsrum er trygt og nærværende.
Anna Bentzen, Psykoterapeut MPF
Touching dialogue er oplevelsen af nye landskaber at betragte. Som terapeut en indsigt i de helt dybe tilstande, en ny fornemmelse for nærvær og kontakt. Det ressourcefyldte, omsorgen og nænsomheden på dette dybe plan træder frem for mig. Både i samtale og på briks; At være med klienter på dette fine sted, åbner helt nye døre og muligheder for mit videre terapeutiske arbejde. En nye videre rejse er begyndt…….
Jonas Borup, Psykoterapeut MPF
For mig var det en glædens dag at træde ind hos Stefan til første undervisningsgang. Endelig havde jeg fundet den kropsterapiform, jeg længe havde ledt efter - blidhed, samtale og den dybe non-verbale kontakt mellem klienten og terapeuten - læringsrummet emmede af ro, tryghed og plads til nuet. Stefan mødte os med åbenhed, nysgerrighed, super velforberedt og fantastisk til at skabe et positivt læringsrum. Undervisningen var struktureret og opbygget på en meningsfuld måde.
Viviana Kold, Psykoterapeut
Joining the Touching Dialogue Workshop with Stefan was an unexpected deep dive into a meeting with myself. The tools are immense simplicity and available for each and everyone at any time: Our bodies, our presence and another human being. I loved the space Stefan created and how the exercises invited me into my authenticity, to get a sense of what is real for me and how to communicate this. Most needed in these crazy times. Deep gratitude for having been a part of it!
Andrea <3
I felt overwhelmed from the „touching dialogue“ experience and I was really surprised to see the deep impact it had on me. Two weeks later I strongly believe it is a wonderful „simply“ method Stefan taught us which really touched me. I believe feeling the inner body sensation is a „door opener“ which can bring me anywhere. I never thought that two simple exercises can have such an impact. I felt a great peace, it was so silent in me. I felt I can reach out anywhere, - this is a place I do not need to find. The place is in me already, I only need to let it grow.
Participant
I have been lucky to catch a glimpse of how we can be moved (nearly) without words - and move others too - in the two day workshop from Stefan Green Meinel. A master, no question. In the final feedback, when he gave us the option to resume our experience in one word, one of us said „Simplicity“. Everything is in there: Easy access to the essence. What have we experienced: How we open inner rooms - mental and emotional - by touch. Everything is done in mutual agreement with each other. A retreat is possible any time. First of all we learn to say: „No" or „Yes" or "Maybe.“ Everything is easy. And nevertheless - or maybe therefore - blissful.
Reinhard

STEFAN GREEN MEINEL

Forfatter
Underviser
Eksam. gestaltterapeut
Touching Dialogue Teacher

Terapeutiske kompetencer og CV.

Stacks Image 2020

KONTAKT MIG

Telefontid på hverdage kl. 18-19. Eller ring og læg en besked, jeg svarer samme eller næste dag.

KLINIK ADRESSE

 • Gestaltterapeutisk Klinik, Helgesensgade 12, th hjørnet, 2100 København Ø

EMAIL & TELEFON

 • Ring til 2828-6200
 • fortroligt@pm.me
 • Onlineformular: KONTAKT

Denne hjemmeside bruger cookies. De bliver brugt til at lave besøgsstatistik. Det motiverer og inspirerer mig til at vedligeholde siden. Din IP-adresse bliver automatisk anonymiseret. Jeg ejer selv mine statistikdata og deler dem ikke med andre.