STOLEARBEJDE

GESTALTTERAPI

Behandling og forebyggelse af angst, depression og belastningsreaktioner

KROPSTERAPI

At genfinde krop og mærkesans. At falde til ro og lytte til det indre liv

UNDERVISNING

1-årig udd. i Touching Dialogue kropsterapi. "Ordløs kontakt" workshops

Stolearbejde

Af Stefan Green Meinel


Stolearbejde er en af gestaltterapiens mest kendte redskaber. Teknikken har med god grund inspireret andre terapiretninger, for brugt på rette vis er det et ualmindeligt nyttigt, dybtgående og indsigts-fremmende redskab.

På engelsk kaldes stolearbejde for “The Empty Chair Technique” (den tomme stol teknik), hvilket understreger teknikkens enkle design: Klienten sidder i én stol og forholder sig til den eller det, en modstående tom stol repræsenterer.

Stacks Image 4727

Stolearbejde kan være inter-personelt, dvs. handle om andre mennesker - altså at man forestiller sig en bestemt anden person i den tomme stol, fx sin kæreste, sin chef, sine forældre eller hvem som helst, terapien handler om.

Stolearbejde kan også være intra-personelt, dvs. handle om forskellige dele af en selv - fx at man kigger nærmere på en beslutningsproces, ved at være “ja” på den ene stol og “nej” på den anden stol, og på den måde undersøge, hvad ens tvivl eller tøven egentlig handler om.

Det intra-personelle arbejde kan foldes bredt ud. Det kan bruges til at undersøge hvad som helst, der foregår indeni én selv - sider man ikke vil kendes ved, tanker overfor følelser, forskellige måder at være på - alt hvad der fylder kan sættes på den tomme stol og undersøges nærmere.

Stolearbejde handler i høj grad om awareness, at man som klient får tid og rum til ordentligt at mærke hvad der foregår på den stol, man sidder på. Man kan ikke gøre det “forkert”, helt pointen består i at opdage, hvad der sker, og hvordan man har det, mens man sidder på en bestemt stol. Ud af den oplevelse vokser en ny fornemmelse af klarhed og helhed - som igen danner basis for nye måder at gribe tingene an på.

Stolearbejde er en levende proces, der i høj grad handler om flow, om at kunne gribe spontane reaktioner og lade dem vise vej til det, man inderste inde føler for og gerne vil. Det er i bund og grund en kreativ invitation - en mulighed for at lade den, man egentlig er, vokse frem og blive synlig i verden.

Jeg har brugt stolearbejde gennem 20 års praksis og kan i den grad stå på mål for, hvad denne tilsyneladende simple teknik giver af følelsesforløsning, klarhed og handlekraft.

Herunder en præsentation af stolearbejde jeg skrev i begyndelsen af min karriere.


Stolearbejde


Stolearbejde er en af gestaltterapiens mest kendte redskaber. Det består i, at du stiller to stole overfor hinanden, hvor du er dig selv i den ene stol, mens du forestiller dig en bestemt person sidder i den anden stol, som du vil forholde dig til (også kendt som teknikken med den "tomme stol").

Stolearbejdets store fordel er, at i stedet for at tale OM en problematisk situation, så ER du i den – sammen med terapeuten. Følelser, tanker og reaktioner bliver mere nærværende og skaber derved mulighed for to ting: dels at du kan undersøge, hvad der sker indeni dig selv, dels at du i ro og mag kan eksperimentere med forskellige måder at udtrykke dig på.

Før stolearbejdet finder sted, har du haft en samtale, hvor du har indkredset situationen og taget stilling til, om du ønsker at udføre et stolearbejde. Stolearbejde er et tilbud, du frivilligt siger ja eller nej til.

Det begynder typisk med at indleve sig i en konkret begivenhed. Du er for eksempel meget frustreret i forhold til en bestemt person. På stolene genkalder du dig situationen, hvad der skete og hvordan du havde det - samtidig med at du kan tale med mig om, hvad der foregår. Du ER i situationen samtidig med, at du taler OM den.

Jeg deltager ved at stiller spørgsmål, give feedback og måske komme med forskellige forslag.

Stacks Image 4729

Du kan tale OM en problematisk situation...

Stacks Image 4715

... og du kan tale, mens du ER i den.

Stacks Image 4717

Det vil som regel hurtigt vise sig, hvad det er mest relevant at fokusere på. Du kan eksperimentere med selvudtryk, med alle mulige forskellige måder at håndtere situationen på, indtil du finder en brugbar og meningsfuld løsning, du har lyst til at udføre ude i hverdagen.

En anden mulighed er at undersøge dine egne reaktioner for at øge din indsigt og finde meningsfulde forklaringer. Sådan en proces begynder med at finde ud af, hvad der helt præcist forgår indeni.

Stacks Image 4731

Stacks Image 4719

Hvilken sammenhæng er der mellem dine tanker, følelser, krop og handlinger?

Det kan for eksempel være:

At du siger "ja", mens du mærker "nej".
At du er vred men ikke ved, hvordan du skal håndtere det.
At du ignorerer dine instinkter og mavefornemmelse.
At du i virkeligheden godt ved en hel masse, men det kommer ikke ud i ord og handlinger.

Stacks Image 4733

Et stolearbejde kan også handle om, at du indlever dig i den anden part. At du mærker hvordan tingene er herover, og prøver at se situationen med den andens briller på. Det er lærerigt nogle gange at se sig selv udefra – og det kan give meget forståelse at prøve at se verden fra en andens perspektiv!

Meget stolearbejde består i at undersøge den indre virkelighed, og i at finde brugbare og meningsfulde måder at udtrykke sig på. Hvis det er relevant, kan du gå endnu dybere, ved at se på dine reaktioner og handlemønstre i lyset af din opvækst og erfaringer med tilsvarende situationer.

Stacks Image 4723

Hvordan påvirker din fortid din nuværende situation?

Stolearbejde kan bruges til at vende tilbage til mobning i skolen eller til en barndomsfamilie, hvor man stod ene mod alle. Der kan være noget utroligt forløsende ved at svare igen, selv med års forsinkelse. Men den slags arbejde finder kun sted, hvis du har lige præcis dét behov, og har lyst til lige præcis slags terapi.

Det kan vise sig, at fortiden har præget dig sådan, at du føler sig splittet overfor bestemte handlinger. Du vil udtrykke din vrede - men du har lært altid at skjule den. Du vil gerne kærligheden og venskaber - men tøver pga. negative erfaringer. Du vil gerne udleve dine drømme - men du tror ikke selv på dig selv som følge af manglende støtte eller uvenlige omgivelser. Hvis det er det, der er problemet, kan du bearbejde den indre splittelse indtil ydre handling er mulig.

Stacks Image 4725

Det er svært at være handlekraftig, hvis du indeni både er for og imod det, du gerne vil sige og gøre.

Du kan bruge stolearbejde til at komme helt tæt på din beslutningsproces. Det kan være nyttigt, hvis der er mange aspekter at tage hensyn til, hvis du er meget forvirret, eller hvis du på en eller anden måde er splittet mellem dine tanker og følelser.

På hver stol koncentrerer du dig kun om ét aspekt af gangen. Den første stol handler om din beslutning – hvad er det, du planlægger at gøre? Den anden stol handler om din krop – hvad mærker du, når du tænker på din handling? Den trejde stol handler om dine følelser – bliver du vred, ked af det eller glad? Den fjerde stol handler om dine tanker – hvad siger fornuften, hvad er konsekvenserne, hvad er din mening?

Stacks Image 4735

Jo mere enighed og sammenhæng, der er mellem de her fire stole – eller aspekter – jo mere velfunderet er din beslutning, og jo mere fodfæste vil du have til at føre den ud i livet.

Gestaltterapeutisk stolearbejde er et effektivt redskab, fordi du aktivt genkalder og genspiller konkrete begivenheden fra dit liv. Det betyder at spontane og autentiske reaktioner kommer mere op til overfladen - og dermed at du langt hurtigere kommer ind til kernen i problemet.

Stolearbejde er et beskyttet laboratorium, hvor du selv kan lære dig selv at kende. Du kan smage på dine beslutninger og forholde dig til konsekvenserne, før det bliver alvor ude i det virkelige liv. Du kan enten fokusere på at eksperimentere med synlighed og selvudtryk, med at finde brugbare løsninger, eller du kan fokusere på at få indsigt i, hvad der foregår indeni dig selv.

STEFAN GREEN MEINEL

Forfatter
Underviser
Eksam. gestaltterapeut
Touching Dialogue Teacher

Terapeutiske kompetencer og CV.

Stacks Image 4685

KONTAKT MIG

Telefontid på hverdage kl. 18-19. Eller ring og læg en besked, jeg svarer samme eller næste dag.

KLINIK ADRESSE

  • Gestaltterapeutisk Klinik, Helgesensgade 12, th hjørnet, 2100 København Ø

EMAIL & TELEFON

  • Ring til 2828-6200
  • fortroligt@pm.me
  • Onlineformular: KONTAKT

Denne hjemmeside bruger cookies. De bliver brugt til at lave besøgsstatistik. Det motiverer og inspirerer mig til at vedligeholde siden. Din IP-adresse bliver automatisk anonymiseret. Jeg ejer selv mine statistikdata og deler dem ikke med andre.