Gestaltterapeutisk Klinik

Gestaltterapi - Kropsterapi

Stacks Image 592

Hverdagsliv

“Hverdagslivet er det liv, vi lever, opretholder og fornyer, genskaber og omskaber hver dag. Dette liv kan ikke defineres, – i det mindste ikke med sociologiske begreber. Det, der kan defineres, er dels hverdagslivets betingelser, dels de måder disse betingelser håndteres på.”

“Hverdagslivskræfter er også et begreb, der beskriver, at mennesker ikke er styret af ydre, samfundsskabte kræfter alene. Indenfor hverdagslivets betingelser udvikler vi selv nogle indre kræfter. Det sker ganske upåagtet, selvom vi godt kan mærke, når disse kræfter begynder at udvikle sig. Så begynder vi at føle os stærke, i stand til at “gøre noget” og få noget til at ske.”

Birte Bech-Jørgensen (f. 1939), dr.scient.soc, pensioneret professor ved Aalborg Universitet.
“Når hver dag bliver hverdag” (s. 17 og 275), Akademisk Forlag 1994.

Hverdagsliv

Hverdagen er en ret kompleks og betydelig størrelse. Det er her, vi lever hovedparten af vores liv. Hverdagen afspejler, hvad vi primært bruger vores tid og energi på. Samtidig er hverdagen en smeltedigele af krav og behov.

Indefra har vi vores individuelle behov. Behov for at være det menneske, man er. Behov for at udleve følelsesmæssige værdier, opnå bestemte materielle goder, have en mening om tingene osv.

Udefra mødes vi af forskellige krav til, hvordan man er borger i samfundet. Man skal uddanne sig, arbejde, tage ansvar, overskue og koordinere en masse ting – og ofte i et højt tempo.

Hverdagen rummer det hele – arbejdsliv, kærlighedsliv, socialt liv, praktiske gøremål, økonomi, bolig, livsstil med mere. Der er så mange aspekter i spil, at selv en doktor i sociologi (jf. citatet herover) konkluderer om hverdagslivet: “Dette liv kan ikke defineres, – i det mindste ikke med sociologiske begreber.” Ikke så underligt, hvis man af og til stopper op og synes, at hverdagen kan være lidt af mundfuld.

Hverdagslivet kommer hurtigt til at handle om at skulle prioritere sin tid og sine behov – hvilket er fint nok indenfor visse grænser. Men det kan også udvikle sig til, at man ophober frustration, gemmer konflikter af vejen, ignorerer tegn på udmattelse og træthed, fordi man ikke magter andet midt i en orkan af ting, der bare skal gøres.

Dette kan udvikle sig til, at man langsomt mister sig selv. At det menneske man er inderst inde, skubbes så meget i baggrunden, at der kommer en afstand mellem den, man egentlig ER og det, man faktisk GØR. Sådan behøver livet ikke at være!

Betingelser og håndtering

Uanset hvor kompleks hverdagen er, peger Birte Bech-Jørgensen videre i citatet på en afgørende indfaldsvinkel: “Det, der kan defineres, er dels hverdagslivets betingelser, dels de måder disse betingelser håndteres på.”

Denne indfaldsvinkel kan man gøre til genstand for en terapeutisk proces:
Stacks Image 555
Terapien tager udgangspunkt i HVERDAGSLIV: Hvad er den aktuelle situation? Hvor opstår problemerne? Hvordan har man det inderst inde?

Herefter vil man se på, hvad man ønsker at opnå: Hvilken forandring vil være tilfredsstillende?

Man vil se på BETINGELSER: Er man single med frit handlerum – eller engageret i et forpligtende forhold, måske også med børn? Hvor travlt har man? Dikterer økonomien nogle særlige rammer? Handler det primært om et indre eller ydre pres? Eller om en tilsyneladende uoverskuelig blanding?

Man vil se på HÅNDTERING: Hvordan har man hidtil gjort? Hvilken baggrund har man for at handle, som man gør? Er man påvirket af andre menneskers meninger og behov? Hvordan håndterer man sit følelsesliv? Hvordan er ens beslutnings- og handlekraft?

Hverdagslivskræfter

En væsentlig del af terapien består i at få indsigt i, hvordan man håndterer sin hverdag og sine betingelser. Men indsigt kan ikke stå alene. Den skal konkretiseres og omsættes til beslutning og handling for virkelig at gøre en forskel. Dette gøres via gestaltterapeutisk stolearbejde.

Stolearbejde er et “terapeutisk laboratorium”, hvor man kan mærke efter, brainstorme muligheder, afprøve beslutninger, smage på reaktioner og konsekvenser. Det er et trygt og fortroligt “mikrokosmos” af det hverdagsliv, man skal ud og håndtere. Den store altafgørende forskel er, at man kan gennemarbejde ellers ret komplekse situationer – og dermed få solid grund under fødderne, før man reelt fører tingene ud i livet.

Processen kan føre til store beslutninger, der indebærer at ændre på de grundlæggende betingelser – der skal ske noget markant med ens job, i ens privatliv m.v. Men processen kan også føre til andre, mere afdæmpet konklusioner – at man får øje på andre nuancer end sort/hvid, at man opdager hvor meget luft det giver at få talt tingene igennem, at nogle få men vigtige forandringer gør hele forskellen.

Uanset konklusion vil terapien handle om at få styrket hverdagslivskræfterne (jf. det indledende citat), sådan at man kan forholde sig til sit hverdagsliv ud fra, hvem man er som menneske, og med dette håndtere sin situation på en tilfredsstillende måde.

Relevans

Dette terapeutiske tilbud henvender sig til personer, der ønsker at arbejde med deres relationer, med konkrete handlemuligheder, og med at være synlig.

Denne type terapi har typisk et forløb på under 10 sessioner, der enten afvikles som intensiv korttidsterapi eller over et længere tidsrum, hvor sessionerne aftales ad hoc.

De vigtigste faktorer er ens ønske om at gå nye veje, at se tingene fra forskellige perspektiver, at eksperimentere med sit selvudtryk og reflektere over egne og andres adfærd.